Region Mälardalen bjuder in till årsmöte och studiebesök

Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till studiebesök på Ragn Sells Högbytorp i Upplands Bro, nordväst om Stockholm. Kombinerat med studiebesök kommer årsmöte för region Mälardalen att hållas.

På studiebesök kommer vi att diskutera vad det finns för risker vid deponering av förorenade massor och vad det finns för tekniker och lösningar.

Tid: 2016-02-16, kl 11.30 – ca 16.00
Plats: Vi träffas på närbelägna Sätra Gård

Agenda
11.30-12.30 Lunch, Sätra Gård
12.30-13.30 Rundtur på Högbytorp med buss
13.30  Åter på Sätra Gård
13.45- 14.15 Risker vid deponering av förorenade massor
14.30- 15.15 Tekniker och lösningar vid Högbytorp
15.15- ca 16 Årsmöte Renare Mark Mälardalen