Miljötekniska markundersökningar – SGF

posted in: Kurser och konferenser

Bakgrund Miljöproblem med förorenade markområden är en aktuell fråga idag. Miljötekniska mark-undersökningar utförs i flera olika syften, t ex för att bedöma om en verksamhet förorenat mark, yt- och grundvatten etc., kvantifiera miljö och hälsorisker, bedöma behov och omfattning av … Read More

1 2 3 4 5 6 7