Miljömässan i Göteborg 2004

posted in: Okategoriserade

Miljömässan i Göteborg – Ecology 2004

Renare Mark var med som arrangörer av ett seminarium på miljömässan i Göteborg den 6 oktober 2004. Temat var ”Förorenade områden – med risker i fokus”.

Nedan kommer presentationerna från seminariet att läggas ut som pdf-filer.

PAH i urban miljö – Sofia Rolén, SWECO Karlstad
PAH-undersökningar i ytjord – Anders Svensson, Miljöförvaltningen Göteborg
Källor till PAH och relevans hos de generella riktvärdena – Yvonne Ohlsson, SWECO Stockholm

Aktörernas syn – debatt och diskussion
Christer Egelstig
Anders Bank
Per Olsson
Kjell Färnkvist
Sofia Rohlén
Yvonne Ohlsson