Styrelsen

Ordförande: Nina Andersson, WSP
Ledamöter:
Helene Nordsten, Akzo Nobel Sundsvall
Gustaf Sjölund, Dåva Deponi och Avfallscenter, Umeå
Kristina Svahn, Svevia Umeå
Anna-Karin Marklund, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå
Johan Nordbäck, Faveo, Sundsvall

Den nya styrelsen tillsattes på årsmötet 2016-02-23 och tillträder först officiellt efter Renare Marks Årsmöte 23 mars. Nätverket Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar:

Jonas Fagerman, Umeå Kommun, Umeå

Styrelseprotokoll