En ny styrelse valdes på regionens årsmöte 2016-02-03:

Styrelsen

Hanna Hartmann – Structor Miljö Väst AB
Uffe Schultz- Länsstyrelsen Västra Götaland
Karin Karlfeldt Fedje- Renova
Jesper Grandin- NCC
Linn Carlström, Orbicon

Valberedning
Christian Carlsson, Göteborgs stad
Erika Andersson, Tyréns

Styrelseprotokoll