Uppdaterad 2017-05-02

Ordförande Ulrika Larson, Empirikon
Vice ordförande Martin Tengsved, Ragn-Sells
Sekreterare Tove Skärblom, Setterwalls
Vice sekreterare Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kassör Märta Ländell, SGI
Övriga
ledamöter
Patrick van Hees, Eurofins
Magnus Engwall, Örebro Universitet
Suppleanter Paul Jacobsson, Eurowater
Eric Wadstein, Geoserve
Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Valberedning Åsa Axheden, Länsstyrelsen Kalmar
Jesper Karlström, Miljöfirman
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Johanna Svederud, Liljemark Consulting (tel: 070-721 02 89)
Webansvarig Peter Harms-Ringdahl, Envifix
Nyhetsbrev Johanna Svederud, Liljemark Consulting
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

 

 

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar Carla Schön, Electrolux, Christian Lindmark, Orbicon och Per Samuelsson, Cowi!

Vid frågor maila nätverket eller kontakta vår koordinator Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB (tel: 070-721 02 89)