Styrelse 2016
ordförande: Kent Högberg – ÅGAB Syd AB
ledamöter:
Emelie Nyberin – Miljökontoret Malmö stad
Annelie Palm – Tyrens
Johan Blom – Lunds kommun, miljöförvaltningen
Anna Fjelkestam – Ramböll
Kim Olsson – NSR

Nätverket Renare Mark vill tacka avgående styrelsemedlemmar: Mikael Quednau – – SYSAV, Niklas Persson – VA-teknik i Brösarp och Fanny Söderkvist – Länsstyrelsen. Samtidigt välkomnas nya styrelsemedlemmar: Johan Blom – Lunds kommun, miljöförvaltningen,  Anna Fjelkestam – Ramböll och Kim Olsson – NSR.

Styrelseprotokoll