Under uppstarten av nätverket samt vid föreningens Vårmöten har nedanstående bidragsgivare stöttat föreningen ekonomiskt.

Statens Geotekniska Institut
Banverket
Naturvårdsverket
Sveriges Geologiska Undersökning