Region Öst har valt en ny styrelse på årsmötet 2016-02-17:

Styrelsen:

Markus Gustafsson, länsstyrelsen i Östergötland
Emma Klashed, ÅF
Adrian Sandin-Sokolik, Linköpingskommun
Erik Törner, Alcontrol AB
Jonny Bard, Niras
Martha Toftgård, RSM & Co

Renare Mark tackar avgående ordförande Märta Ländell – SGI, och ledamöterna Fredrik Andersson – Structor Miljö Öst och Karin Axelström – Sweco,  för förtjänstfullt arbete och välkomnar Erik Törner – Alcontrol AB, Jonny Bard – Niras och Martha Toftgård – RSM & Co in som nya ledamöter i styrelsen.

Styrelseprotokoll