De regionala avdelningarna syftar till att engagera medlemmar och anordna lokala arrangemang. Idéer och synpunkter från medlemmar över hela landet kan fångas upp av den regionala avdelningens styrelse och föras vidare till nätverkets styrelse.