Nätverket Renare Mark startade 2001 och är öppet för alla och dess uppgift är att öka kontaktytorna och arrangera möten, konferenser och utbildningar men även att skapa arbetsgrupper och sträva framåt i specifika frågor inom marksaneringsområdet. Flera arrangemang kommer att genomföras varje år i form av seminarier och workshops i nätverket för sig eller i samarbete med t.ex. mässor, forskare och andra nätverk.

Syftet med nätverket är att vara ett ”Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten”.

Målet är att skapa en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematiken, driva aktuella frågor och samarbeta med nordiska och europeiska nätverk i seminarier, konferenser och workshops i syfte att främja utvecklingen inom efterbehandlingen.

För att kunna bedöma och åtgärda en förorening på bästa sätt krävs erfarenhet och kunskap som nu håller på att växa fram i Sverige. Metoder och tekniker från utlandet börjar dyka upp och debatteras samtidigt som det svenska regelverket ifrågasätts och kommenteras.

Marksaneringsområdet kräver att flera olika kompetenser arbetar tillsammans för att lösa ett miljöproblem vilket gett ett behov av att skapa ett svenskt nätverk inom efterbehandling. Sedan starten 2001 har nätverket vuxit konstant och var vid årsskiftet 2017 uppe i 1 100 medlemmar, och 190 medlemsorganisationer.

Kontakta oss genom att skriva till info@renaremark.se eller att ringa koordinator Johanna Svederud på 070-721 02 89.