Här samlas protokoll och andra handlingar från styrelsen. Sidan är endast tillgänglig för inloggade medlemmar


Protokoll från styrelsemöten/årsmöten

2016/2017
Protokoll från styrelsemöte 3 2016-06-28
Protokoll från styrelsemöte 2 2015-05-27
Protokoll från styrelsemöte 1 2016-04-20
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Årsredovisning 2015

2015/2016
Protokoll från styrelsemöte 10 2016-02-11
Protokoll från styrelsemöte 9 2016-01-19
Protokoll från styrelsemöte 8 2015-12-15
Protokoll från styrelsemöte 7 2015-11-26
Protokoll från styrelsemöte 6 2015-10-15
Protokoll från styrelsemöte 5 2015-09-21
Protokoll från styrelsemöte 4 2015-08-27
Protokoll från styrelsemöte 3 2015-06-15
Protokoll från styrelsemöte 2 2015-05-27
Protokoll från styrelsemöte 1 2015-04-14
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Årsredovisning 2014

2014/2015
Protokoll styrelsemöte 9 2014-02-09
Protokoll styrelsemöte 8 2014-01-15
Protokoll styrelsemöte 7 2014-12-17
Protokoll styrelsemöte 6 2014-12-02
Protokoll styrelsemöte 5 2014-10-08
Protokoll styrelsemöte 4 2014-09-23
Protokoll styrelsemöte 3 2014-08-27
Protokoll styrelsemöte 2 2014-06-13
Protokoll styrelsemöte 1 2014-05-06
Verksamhetsplan 2014
Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse 2013
Protokoll föreningsstämma 2014-04-01

2013/2014
Protokoll styrelsemöte 10 2014-03-07
Protokoll styrelsemöte 9 2014-02-05
Protokoll styrelsemöte 8 2014-01-14
Protokoll styrelsemöte 7 2013-12-19
Protokoll styrelsemöte 6 2013-11-19
Protokoll styrelsemöte 5 2013-10-01
Protokoll styrelsemöte 4 2013-08-28
Protokoll styrelsemöte 3 2013-06-18
Protokoll styrelsemöte 2 2013-05-31
Protokoll styrelsemöte 1 2013-04-24
Verksamhetsplan 2013
Årsredovisning 2012
Revisionsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Protokoll föreningsstämma 2013-03-28

2012/2013
Protokoll styrelsemöte 10 2013-02-13
Protokoll styrelsemöte 9 2013-01-18
Protokoll styrelsemöte 8 2012-12-18
Protokoll styrelsemöte 7 2012-11-28
Protokoll styrelsemöte 6 2012-10-16
Protokoll styrelsemöte 5 2012-09-18
Protokoll styrelsemöte 4 2012-08-21
Protokoll styrelsemöte 3 2012-06-05
Protokoll styrelsemöte 2 2012-05-08-09
Protokoll styrelsemötet 1 2012-04-23
Verksamhetsplan 2012
Årsredovisning 2011
Revisionsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2011
Protokoll föreningsstämma 2012-03-28

2011/2012
Protokoll styrelsemöte 11 2012-03-02
Protokoll styrelsemöte 10 2012-02-07
Protokoll styrelsemöte 9 2012-01-17
Protokoll styrelsemöte 8 2011-12-20
Protokoll styrelsemöte 7 2011-11-23
Protokoll styrelsemöte 6 2011-10-20
Protokoll styrelsemöte 5 2011-09-20
Protokoll styrelsemöte 4 2011-08-23
Protokoll styrelsemöte 3 2011-06-17
Protokoll kickoff/ styrelsemöte 2 2011-05-23-24
Konstituerande styrelsemöte 1 110506
Verksamhetsplan 2011
Årsredovisning 2010
Verksamhetsberättelse 2010
Protokoll från föreningsstämma 2011-04-13

2010/2011
Protokoll styrelsemöte 8 2011-03-08
Protokoll styrelsemöte 7 2011-01-11
Protokoll styrelsemöte 6 2010-11-22
Protokoll styrelsemöte 5 2010-10-19
Protokoll styrelsemöte 4 2010-09-14
Protokoll styrelsemöte 3 2010-08-10
Protokoll styrelsemöte 2 2010-06-07
Protokoll kickoff 2010-05-06
Protokoll styrelsemöte 1 2010-04-07
Verksamhetsplan 2010
Reviderade föreningsstadgar
Årsredovisning 2009
Verksamhetsberättelse 2009
Protokoll från föreningsstämma 2010-03-23

2009/2010
Styrelsemöte 2010-02-22
Styrelsemöte 2010-02-08
Styrelsemöte 2009-12-03
Styrelsemöte 2009-10-20
Styrelsemöte 2009-09-24
Styrelsemöte 2009-06-18
Styrelsemöte 2009-05-15
Kick-off 23-24 april 2009 Marstrand
Konstituerande styrelsemöte 090403
Årsredovisning 2008
Verksamhetsberättelse 2008
Protokoll föreningsstämma 2009-03-24

2008
Styrelsemöte 2009-02-04
Styrelsemöte 2008-11-26
Styrelsemöte 2008-10-20
Styrelsemöte 2008-09-23
Styrelsemöte 2008-08-19
Konstituerande styrelsemöte 2008-05-07
Protokoll föreningsstämma 2008-03-31
Bilagor till årsmötesprotokoll

2007
Styrelsemöte 2007-12-14
Styrelsemöte 2007-11-06
Styrelsemöte 2007-10-24
Styrelsemöte 2007-09-21
Styrelsemöte 2007-08-31
Kick off i Sigtuna 2007-05-02/03
Protokoll föreningsstämma 2007-03-20 (21 Mb) (filen inkluderar Kick off 2-3 maj)
Årsmöte 2007-03-20 – Ljudfil (40 Mb mp3)
Styrelsemöte 2007-01-22

2006
Styrelsemöte 2006-09-19
Styrelsemöte 2006-08-23
Styrelsemöte 2006-05-23
Styrelsemöte 2006-04-18
Protokoll föreningsstämma 2006-03-30
Styrelsemöte 2006-03-07
Styrelsemöte 2006-01-26

2005
Styrelsemöte 2005-12-20
Styrelsemöte 2005-11-22
Styrelsemöte 2005-10-24
Styrelsemöte 2005-10-17
Styrelsemöte 2005-09-21
Styrelsemöte 2005-08-17
Styrelsemöte 2005-06-09
Styrelsemöte 2005-04-27
Styrelsemöte 2005-04-12
Styrelsemöte 2005-03-14
Styrelsemöte 2005-02-22
Styrelsemöte 2005-01-26

2004
Styrelsemöte telefon 041215
Styrelsemöte Stockholm 041124
Styrelsemöte telefon 040913
Styrelsemöte telefon 040621
Styrelsemöte telefon 040524
Styrelsemöte Linköping 040420
Stämmoprotkoll årsmötet 2004
Styrelsemöte Uppsala 040322
Styrelsemöte telefon 040302
Styrelsemöte Karlstad 040127

2003
Styrelsemöte telefon 031124
Styrelsemöte telefon 031020
Styrelsemöte Helsingborg 031006
Styrelsemöte telefon 030923
Styrelsemöte telefon 030904
Styrelsemöte telefon 030616
Styrelsemöte Göteborg 030520
Styrelsemöte telefon 030508
Styrelsemöte Solna 030331
Styrelsemöte Linköping 030225

2002
Styrelsemöte 020930

Uppdragsspecifikationer