Nätverket är öppet för alla intresserade. Enskilt medlemskap kan tecknas av alla och företag kan bli korporativa medlemmar. Företagsförmåner är bland annat att få lägga ut anställningsannonser och en länk på medlemssidan. Enskilda medlemmar får rabatt på nätverkets arrangemang och nyhetsinfo direkt i mailen.

Renare Mark har ett webbaserat medlemsregister och ansökan om medlemskap görs via det. Klicka på ny användare och fyll i uppgifterna. Länk till registret – Bli medlem.

Frågor om nätverket eller medlemskap kan skickas direkt till mailadress info@renaremark.se.

Alla medlemsansökningar ska godkännas av styrelsen,  När styrelsen godkänt medlemsansökningarna så får du ett bekräftelsemail, det kan ta någon månad innan det kommer. Dock har man, så snart man ansökt, tillgång till medlemsförmåner.

Villkor

  • Medlemsavgiften är beslutad till 240 kr/kalenderår för enskilda medlemmar. Faktura skickas till angiven adress, medlemsavgiften betalas först efter att faktura erhållits. Anmälan görs via länken ovan.
  • För enskilda medlemmar som arbetar hos någon av våra korporativa medlemmar kommer avgiften att faktureras samtidigt med företagets medlemsavgift. Om ni inte önskar gemensam fakturering så ange aktuell fakturaadress och gör gärna en extra notering om detta när ni registrerar medlemskap.
  • För myndigheter, universitet och forskningsinstitut är medlemsavgiften 200 och en serviceavgift på 1000 kr/kalenderår (totalt 1200 kr per kalenderår). I avgiften ingår ett enskilt medlemskap á 240 kr/kalenderår).
  • För registrerade företag gäller en medlemsavgift på 200 kronor och en avdragsgill serviceavgift på 2200 kr/kalenderår (vid upp till 10 anställda) respektive 5800 kr/kalenderår (med fler än 10 anställda). I avgiften ingår även ett enskilt medlemskap för kontaktpersonen.
  • Ange alltid vid korporativt medlemskap vem som blir kontaktperson i företaget. Övriga anställda i företaget ingår inte i det korporativa medlemskapet utan måste teckna ett enskilt medlemskap á 240 kr/kalenderår för att ta del av utskick och få reducerad avgift på renare marks arrangemang.

Korporativt medlemskap är alltså inget kollektivt medlemskap utan respektive individ i företaget som vill ta del av rabatter och nyhetsbrev skall även vara registrerad som enskild medlem.

Medlemsföretag kommer att listas med länkar och kontaktinformation på en egen sida.

Nätverket Renare Mark kommer att använda de inskickade uppgifterna för att bygga upp ett medlemsregister och för kontaktinformation. Uppgifterna kommer inte att spridas vidare till utomstående.

Om du inte accepterar användningen av dina personuppgifter enligt ovan ber vi dig tala om detta i samband med din anmälan.

Styrelsen