Styrelsen 2016
Anna Kruger, ordförande – Västerås stad Fastighetskontoret
Sofia Billersjö – Golder
Helene Spets – Bjerking
Helena Thule – Orbicon
Ida Lindén – Länsstyrelsen Uppsala
Marie Carlberg – Ekokem
Hanna Hatschek – ALS Scandinavia
Peter Heljesten – Ragn Sells

Styrelseprotokoll