Administrativa uppgifter

Nätverket Renare Mark
c/o Ekorola AB
Fabriksgatan 23
891 33 Örnsköldsvik

E-post: info@renaremark.se
Internet: http://www.renaremark.se

Nätverket Renare Mark är registrerad som en ideell förening med säte i Linköping.
Föreningen är momsregistrerad.

Organisationsnummer: 822003-9336.

Bankgiro: 5294- 2885 med Nätverket Renare Mark som betalningsmottagare.

Plusgiro: 29 78 75 – 7 med Nätverket Renare Mark som betalningsmottagare

 

Vid inbetalning från utlandet:

Banknamn: Nordea
Bankadress: Box 1511, 581 15 Linköping, Sverige
Swiftadress: NDEASESS
IBAN: SE 04 3000 0000 0302 8170 5445
Bankkonto: 3028 17 05445 SEK