I arkivet finns det äldre material från konferenser och andra arrangemang. Presentationer läggs ut på respektive konferenssida. Äldre regionala och tematiska avdelningars arrangemang finns under respektive avdelnings sida.


Studiebesök vid kemtvätt, Region syd Kristianstad 21 November

Vinster med efterbehandling ur ett ekologiskt och socialt hållbart perspektiv, Örebro 18 maj 2016

Vårmötet 2016, Göteborg 16-17 mars

Seminarium om arbetsmiljö, Stockholm 11 februari 2016

Att flytta en stad – seminarium och studiebesök i Kiruna – Kiruna 16-17 december 2015

Seminarium om deponier – Malmö 26 november 2015

Seminarium om sustainable remediation – Malmö 27-28 maj 2015

Vårmötet 2015, Arlanda 25-26 mars

Seminarium med fokus på kemikalier, Västerås 5 februari 2015

Workshop och seminarium om förorenade byggnader, Göteborg 2 december 2014

Seminarium med temat skydd av markmiljö, Visby 9 oktober 2014

NORDROCS, Crossing borders – Stockholm 16-17 september 2014

Seminarium om cocktaileffekter, Umeå 8 maj 2014

Vårmöte 2014, Jönköping 1-2 april

Seminarium om Förorenade byggnader, Uppsala 5 februari 2014

Seminarium om nya åtgärdstekniker, Malmö 20 november 2013

Seminarium om sediment och studiebesök till Valdemarsvik 1-2 oktober 2013

Studieresa, åtgärdsobjekt, Småland 29-30 maj 2013

Vårmöte 2013, Malmö 20-21 mars 2013

Seminarium om upphandlingar, Luleå 13 februari 2013

Seminarium med temat analyser, Stockholm 28 november 2012

Webinarium med temat förorenade sediment, Stockholm 14 november

Seminarium om arbetsmiljörisker vid arbete inom förorenade områden, Stockholm 8 maj 2012 

Vårmöte 2012 i Göteborg 28-29 mars

Seminarium/Workshop om efterbehandling av förorenade sediment 7 februari 2012 i Stockholm 

Seminarium om Upphandling, Malmö 23 november 2011

Seminarium Åtgärder i förorenade byggnader 20 oktober 2011

In situ workshop Stockholm 31 maj 2011

Vårmöte 2011 Sundsvall 13-14 april

Forskningsseminarium om markprocesser – Stockholm februari 2011

Workshop om domar i Miljööverdomstolen – Stockholm november 2010

Seminarium om förorenade sediment – Göteborg november 2010

NORDROCS Köpenhamn 2010

Seminarium och studiebesök Stugsundsudden i Söderhamn juni 2010

Renare Marks Vårmöte 2010 i Norrköping

Seminarium Entreprenaden i fokus – februari 2010 i Stockholm

Seminarium om Skälighet och Riskvärdering – november 2009 i Göteborg

Vårmöte 2009 i Stockholm

Seminarium om upphandlingar – Norrköping februari 2009

Seminarium om förorenade sediment Göteborg november 2008

NORDROCS Helsingfors 2008

Seminarium om undersökningsmetoder Malmö maj 2008

Handlingar till Årsmöte 2008

Vårmöte 2008 i Luleå

WorkshopWorkshop klimatpåverkan och planarbete 2008

Studieresa till Danmark hösten 2007

Seminarium om riskkommunikation oktober 2007

Vårmöte 2007 i Örebro

Seminarium om tillsynsspåret 20070214 i Stockholm

Studieresa till Holland hösten 2006

NORDROCS Malmö 2006

Seminarium och årsmöte i Uppsala 20060330

Workshop Naturvårdsverkets remiss 20060126 i Stockholm

Höstmöte 2005 i Göteborg

Studieresa England 20050830 – 20050902

Workshop Riskvärdering av förorenade områden 20050531

Vårmöte 2005 i Umeå

Provtagningsstrategier 2005

Höstmöte 2004 i Linköping

Miljömässa 2004 i Göteborg

Vårmöte 2004 i Uppsala

Höstmöte 2003 i Helsingborg

Vårmöte 2003 i Solna

Höstmöte 2002 i Umeå

Vårmöte 2002 i Skövde

Höstmöte 2001 i Stockholm