Korporativa medlemmar i Nätverket Renare Mark listas med länkar och kontaktpersoner med e-post.

Senast uppdaterad: 2016-09-16

Analys & Mätutrusning
ALcontrol AB kontakt: Teresa Örnhagen
ALS Scandinavia AB kontakt: Karl Josefsson
Envic-Sense AB kontaktperson Eva-Lena Gårdhagen
Eurofins Environment Sweden kontakt: Per-Axel Lundin
Scantec Nordic AB kontakt: Lennart Andersson
Sonic Geo Drill kontakt: Klas Samuelsson

Byggbransch, Fastighetsägare & Verksamhetsutövare
Akzo Nobel Sverige AB kontakt: Maria Smeder
Areco Contractor kontakt: Eva Ulfsdotter
Göteborg Energi kontakt: Björn Persson
JM AB kontakt: Jessica Paulin
Infranord kontakt: Pernilla Henriksson
Kemira Kemi AB kontakt: Alvin Paul
Kvarken Ports  Ltd kontakt: Viktoria Larsson
NCC Constructions Sverige AB kontakt: Malin Norin
Peab Anläggning AB kontakt: Jens Nolin
Peab Sverige AB kontakt: Johan Rylander
Skanska Sverige AB  kontakt: Elin Lindström Coleman
SPIMFAB kontakt: Anders Lönnberg
St1 Energy AB kontakt: Lars-Ove Andersson
Swedavia Koncern Miljö Arlanda kontakt: Magnus Nordström
ViaCon kontakt: Martin Berggren
ÖDP Subsea AB kontakt: Robert Eriksson

Sanering & Mottagning
BDX Miljö AB kontakt: Gunilla Peterson
DEC NV
kontakt: Peter Van den Bossche
DT Recykling kontakt: Clifford Dropp
Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB kontakt: Jörgen Aronsson
EkoTec AB kontakt: Peter Nordlinder
Entropi SAB kontakt: Anders Assarsjö
Envisan nv kontakt: Sofie Herman
European Venture Group kontakt: Anna Tullberg
Eurowater AB kontakt: Paul Jacobsson
Geogen Produktion AB kontakt: Eric Lundin
Geoserve AB kontakt: Henrik Ekman
Milman AB kontakt: Lars Hjertstedt
Miljöfabriken 2000 AB kontakt: Lars Åremark
NCC Roads AB kontakt: Sven Wallman
NOAH AS kontakt: Kristian Peders
NSR AB kontakt: Håkan Olsson
PhytoEnvitech AB kontakt: Maria Greger
Ragn-Sells  AB kontakt: Martin Tengsved
Renova AB kontakt: Nanna Bergendahl
RESÅT Sweden AB kontakt: Mats Andersson
RGS 90 Sverige AB kontakt: Jonny Bergman
EKOKEM AB (tidigare SAKAB AB) kontakt: Cecilia Jansson
Savaterra Sverige AB kontakt: Minna Storm
SSAB Merox AB kontakt: Henry Flisell
SUEZ kontakt: Håkan Jonsson
Svensk Freonåtervinning kontakt: Oskar Åsberg
Svevia AB kontakt: Marie Eriksson
Swerecycling kontakt: Karolina Westberg
SYSAV Marksanering kontakt: Mikael Quednau
TTL Miljöteknik AB kontakt: Lars Jagenburg
Vafab Miljö AB kontakt: Anders Hesselgren
ÅGAB Syd AB kontakt: Ronny Olofsson
Örebro Skadeteknik AB kontakt: Hans Nygren

Forskning & Utbildning
FRIST kompetenscentrum Chalmers kontakt: Lars Rosén
IVL Svenska Miljöinstitutet AB kontakt: Ann-Sofie Allard
Microbial Analytics Sweden AB kontakt: Anders Blom
Stockholms Universitet kontakt: Jonas Gunnarsson
Sveriges Lantbruksuniversitet kontakt: Karin Wiberg
Ulja AB kontakt: Anders Jacklin
Umeå Unuversitet, kemiska institutionen kontakt: Mats Tysklind
Västerbergslagens Utbildningscentrum kontakt: Kristin Elgh-Dalgren

Juridik & Försäkring
Advokatfirman Åberg & Co AB kontakt: Tomas Underskog
Foyen advokatfirma KB kontakt: Pia Pehrson
Gärde Wesslau kontakt: Maria Paijkull
Mannheimer Swartling kontakt: Per Molander
Setterwalls Advokatbyrå kontakt: Tove Skärblom
Wistrand Advokatbyrå kontakt: Tove Andersson

Kommunalt
Ale kommun kontakt: Lena Hedlund
Alingsås kommun, Miljöskyddskontoret kontakt: Anna Hansson
Arvika kommun, Miljöskyddskontoret kontakt: Sara Henriksson
Borås Stad kontakt: Ilse Nierstrasz-Postma
Bromölla kommun kontakt: Øjvind Hatt
Enköpings kommun kontakt: Roland Stenebo
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad kontakt: Niklas Holm
Falun kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontakt: Hans Johansson
Gävle kommun kontakt: Malin Eriksson
Göteborg Stad, Miljöförvaltningen kontakt: Anders Svensson
Halmstads kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret kontak: Ingegerd Andersson
Hässleholm, Miljökontoret kontakt: Kristin Kröyer
Jönköping kommun kontakt: Anna Wastesson
Karlstad kommun, Miljökontoret kontakt: Jan Andersson
Klippans kommun kontakt: Monica Johansson
Kramfors kommun kontakt: Staffan Östman
Kretsloppskontoret i Göteborg kontakt: Elisabet Porse
Kristianstads kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret kontakt: Anna Bryllert
Kungsbacka kommun, Miljö- & Hälsoskydd kontakt: Isabel Hedqvist
Kungälvskommun, miljöenheten kontakt: Eva Sigfridsson
Landskrona kommun, Miljöförvaltningen kontakt: Patrik Karlsson
Linköpings kommun, Miljökontoret kontakt: Anna Gustafsson
Ludvika kommun, Miljö- och byggkontoret kontakt: Mia Jacobsson
Luleå kommun, Tekniska förvaltningen kontakt: Michael Öhman
Malmö Miljöförvaltning kontakt: Emelie Nyberin
Malmö stads gatukontor kontakt: Magnus Lund
Miljöförbundet Blekinge Väst kontakt: Susanne Johansson
Miljösamverkan östra Skaraborg kontakt: Manne Johansson
Motala kommun, Plan- och miljönämnden kontakt: Pernilla Eriksson
Mölndals Stad, Miljö- och hälsoskyddskontoret kontakt: Monica Ericson
Norrköpings kommun, Mark- och exploateringskontoret kontakt: Elke Myrhede
Nyköpingskommun, Samhällsbyggnad Miljöenheten kontakt: Karin Wesström
Sjöbo kommun kontakt: Karl Asp
Skellefteå kommun kontakt: Christer Svensson
Smedjebacken, Miljö och byggkontoret kontakt: Kristina Hjerppe
Stenungsunds kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontakt: Per-Olof Samuelsson
Stockholm stad, Exploateringskontoret kontakt: Ingmarie Ahlberg
Sundsvalls kommun kontakt: Hans Lyman
Svalövs kommun kontakt: Eva Sköld
Söderhamns kommun kontakt: Erika Klang-Westin
Södertälje kommun kontakt: Björn Pinner
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kontakt: Lena Ahlgren
Timrå kommun kontakt: Stefan Grundström
Trollhättan kommun, Miljöförvaltningen kontakt: Anna Kölfeldt
Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd kontakt: Roger Westman
Uppsala kommun, Miljökontoret kontakt: Marie Nilsson
Valdemarsviks kommun kontakt: Anette Källman
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontakt: Josefine Karlsson
Västerås Stad, Fastigheteskontoret kontakt: Anna Kruger
Ystad-Österlenregionens miljöförbund kontakt: Anette Svahn

Konsulter
AECOM kontakt: Erik Ribeli
Atkins Sverige AB kontakt: Kristina Hargelius
BG&M AB kontakt Johan Ericsson
Bjerking AB kontakt: Ing-Marie Nyström
C Bruhn Miljökonsult AB kontakt: Christoffer Bruhn
Conviro AB kontakt: Tomas Henrysson
COWI AB kontakt: Per Samuelsson
DGE Mark och Miljö AB kontakt: Jens Johannisson
EDP Consult AB kontakt: Anders Christensson
Empirikon AB kontakt: Ulrika Larson
ENRECON AB kontakt: Niklas Ander
Envix Nord AB kontakt: Daniel Ragnvaldsson
GEMKON AB kontakt: Johan Kjellgren
Geosigma AB kontakt: Maria Torefeldt
Geoveta AB kontakt: Eva Rönnberg
Golder Associates AB kontakt: Thomas Jansson
Hilding Sjölund Miljökonsult AB kontakt: Hilding Sjölund
Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB kontakt: Peter Horndahl
Kemakta AB kontakt: Gabriella Fanger
Kodeda Konsulter ABkontakt: Malin Westman
Liljemark Consulting kontakt: Anneli Liljemark
MRM Konsult AB kontakt: Nanna Stahre
Niras Group A/S kontakt: Monica Ouacha
Norconsult AB kontakt: Sander Anfinset
Orbicon AB kontakt: Markus Nilsson
Pelagia Miljökonsult AB kontakt: Björn Rydvall
PentaCon AB kontakt: Daniel Werkelin
Purgator Miljökonsult AB kontakt: Håkan Ström
RSM&COkontakt: Susanne Hermansson
Ramböll Sverige AB kontakt: Tora Lindberg
Structor Miljö Väst AB kontakt: Anders Bank
Structor Miljöbyrån Stockholm AB kontakt: Mikael Eriksson
Structor Miljöteknik AB kontakt:Petter Wetterholm
SWECO Environment kontakt: Samuel Bergqvist
Tyréns AB kontakt: David Hagerberg
UVAT AB kontakt: Arne Löf
VA-Teknik & Vattenvård kontakt: Lisa Lindberg
Vatten och Samhällsteknik AB kontakt: Martin Palm
WSP Sverige kontakt: Helena Fürst
ÅF Consult AB kontakt: Sigrid von Seth

Statligt
Danish Soil Partnership kontakt: Christian Andersen
Generalläkaren kontakt: Malin Höök
Försvarsmakten kontakt: Thomas Nordström
Havs- och Vattenmyndigheten kontakt: Malin Hemmingsson
Länsstyrelsen i Blekinge län kontakt: Stefan Andersson
Länsstyrelsen i Dalarna kontakt: Liselott Ek
Länsstyrelsen i Gotlands län kontakt: Ulf Lavergren
Länsstyrelsen i Gävleborgs län kontakt: Henrik Lind
Länsstyrelsen i Hallands län kontakt: Malin Salberg
Länsstyrelsen i Jämtlands län kontakt: Karin Olsson
Länsstyrelsen i Jönköping kontakt: Anna Wastesson
Länsstyrelsen i Kalmar län kontakt: Åsa Axheden
Länsstyrelsen i Norrbotten kontakt: Anna-Karin Marklund
Länsstyrelsen i Skåne län kontakt: Mats Andersson
Länsstyrelsen i Stockholms län kontakt: Erik Blomqvist
Länsstyrelsen i Södermanland kontakt: Jenni Johansson
Länsstyrelsen i Uppsala län kontakt: Ida Lindén
Länsstyrelsen i Värmland kontakt: Susanne Andersson
Länsstyrelsen i Västerbotten kontakt: Karin Söderström
Länsstyrelsen i Västernorrlands län kontakt: Angelica Hägglund
Länsstyrelsen i Västmanlands län kontakt: CJ Carlbom
Länsstyrelsen i Västra Götaland kontakt: Siv Hansson
Länsstyrelsen i Örebro län kontakt: Lisa Arnwald Storm
Länsstyrelsen i Östergötland kontakt: Elisabeth Omsäter
Naturvårdsverket, Enheten för förorenade områden kontakt: Magdalena Gleisner
Statens Geotekniska Institut kontakt: Märta Ländell
Sveriges Geologiska Undersökning kontakt: Klas Arnerdal
Trafikverket kontakt: Niklas Löwegren