Höstmötet 2002

posted in: Arkiv2

Höstmötet 2002 i Umeå är avklarat och 227 deltagare bidrog till att skapa en trevlig träff som förhoppningsvis har hjälpt till att skapa nya kontakter och väckt tankar och idéer inför framtiden. Ett särskilt tack riktas till Marksaneringscentrum Norr och Umeå Congress som tillsammans skapade förutsättningarna för en lyckad konferens, samt SGU som stöttade arrangemanget ekonomiskt.

Men utan alla deltagare med ett gott humör hade det förstås inte blivit lika bra. Vi vill därför från styrelsens sida tacka alla som var med, både föreläsare och övriga deltagare.

Här på sidan finns en del material som presenterades på mötet.

Program Höstmötet 2002

Abstracts som pdf-fil
Abstract Åke Eriksson – pdf
Deltagarlista – pdf

Sammanställning av workshop