Vårmötet 2004

posted in: Arkiv2

Vårmötet 2004 ”Stadsplanering med föroreningar, tillstånd och tillsyn”

Uppsala 23-24 mars. Plats: Folkets hus (Atrium)

Under två intensiva dagar i Uppsala genomfördes Vårmötet 2004 och föreningsstämma. Det blev åter ett nytt rekord i antal deltagare med 300 anmälda vilket var taket den här gången. Det var Renare Marks 6:e tvådagarskonferens och vi har hittills ökat deltagarantalet varje gång.
Från styrelsen och arrangörsgruppen riktas ett varmt tack till alla deltagare och föreläsare som bidrog till en trevlig stämning och ett intressant innehåll. Ett stort tack även till Naturvårdsverket och SGU som stöttade konferensen som medarrangörer.

Bästa examensarbete 2003
Vid Vårmötet i Uppsala delades priset för ”Bästa examensarbete 2003” ut till Karin Täljemark och Karin Öberg för deras arbete med titeln ”Tallbark för saneringsändamål – en studie av tallbarks sorptionskapacitet för tungmetaller och polyaromatiska kolväten” genomfört vid Institutionen för kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola. Arbetet initierades av Gustav Perman på Sydkraft Värme Syd och har finansierats av detta bolag.

Motiveringen var att arbetet ligger nära forskningsfronten inom grundvattenrening, ett område som är av stor vikt för efterbehandlingsbranschen. Arbetet sammanför på ett spännande sätt de två disciplinerna kemi och ekosystemteknik på ett sätt som ger största möjluga nytta. Arbetet är väl avgränsat och genomfört med god stringens samt presenterat på ett lättillgängligt och välformulerat sätt.

 

Nedan finns länkar till föredragen som finns tillgängliga i form av pdf-filer. Klicka på namnen.

Program

Dag 1
Mari Waernberg och Ulf Edgren, Alingsås kommun
Viveca Johansson, Enviroplanning AB
Ingemar Palm, Boverket

Michaela Brüel, Köpenhamns stadsbyggnadskontor
Steve Wallace, Secondsite Property och NICOLE
Till Scheu, Köln stadsbyggnadskontor

Paneldebatt
Christer Egelstig, JM AB

Dag 2
Hans Söderström, Stockholms gatu- och fastighetskontor
Mia Jameson, Sydkraft-SAKAB
Kjell Färnkvist, Naturvårdsverket

Anna Nilsson, AIG Europe
Annika Johnsson, Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Växjö
Ulf Wiklund, Tyréns AB

Nyhetspasset
Karin Täljemark och Karin Öberg, Bästa examensarbete 2003
Hela examensarbetet OBS! 4 Mb pdf
Summering av exjobbkommitténs arbete

Victor Sjöberg, Uppsala kommun
Mats Aunes, Länsstyrelsen Norrbotten
Carl Mikael Svensson, Länsstyrelsen Södermanland
Per Gullbring, Naturvårdsverket

Enkätsvar

 

Naturvårdsverket Sveriges Geologiska Undersökning

Medarrangörer vid Vårmötet var Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning