Höstmöte 2004

posted in: Arkiv2

Höstmöte 2004 ”Åtgärder – vägar till renare mark”

Höstmötet 2004 i Linköping 26-27 oktober. Plats: Konsert & Kongress i Linköping

Program och abstracts för höstmötet (.pdf)

Presentationer från Höstmötet finns nedan i pdf-format.

Tisdag 26 oktober

Hans Hägglund Preem
Ingvar Eriksson Stora Enso
Rolf Randborg SPIMFAB
Klas Arnerdal MB-Envirotech
Henrik Ekman Däldehög
Lars Chr. Larsen Hadeselkabet
Ingrid Atteryd och Lars Kristiansen RGS 90
Jan Nielsen SWECO VIAK
Hans Österling Försvaret krav alternativ erfarenheter
Tomas von Kronhelm Sydkraft-SAKAB

Onsdag 27 oktober

Peter Nordlinder Ekotec
Mikael Stark Länsstyrelsen Jönköping
David Bendz SGI
Bo Lind SGI
Lennart Larsson SGI
Anja Sinke TNO-MEP Nederländerna (ej utlagt pga konverteringsproblem)
Keith Dickson Queens University, Belfast UK (OBS! 8 Mb)
Jurate Kumpiene Luleå Tekniska Universitet – MCN
Kjell Färnkvist Naturvårdsverket
Jenny Norrman SGI
Lars Bevmo SWECO VIAK

Diskussion och debatt

Andy Petsonk

Nyhetspasset

Alcontrol
Analycen
Analytica

Kumera
GMD
Hållbar Sanering
Soilrem

Scantec
SGI sorptionsfilter
DHV

Linklaters
Ludvika kommun
Naturvårdsverket mottagningskrav

Oljehamnen i Karlstad
SGI Miljösondering
Christer Egelstig riskbedömningsmodeller

Merox
Eurofins
SGI SIS

Ragn Sells
Östhandelsforum ISET
Christer Egelstig NICOLE
FRIST


Medarrangörer vid Höstmötet 2004 – Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning

 


Arrangörsgruppen

Thomas Liljedahl – MCN Umeå Universitet
Karin Axelström – SGI
Ebba Wadstein – SGI
Jan-Erik Lindström – MB-Envirotech
Anneli Liljemark – SWECO VIAK
Ola Sundin – Länsstyrelsen Östergötland
Lennart Andersson – Scantec Lab
Kerstin Emsing – Umeå Congress