Studieresa till England 2005

posted in: Arkiv2

Studieresa till England 30 augusti-2 september 2005

Vi möter problemägare, utförare, konsulter och forskare och får ta del av engelska myndigheters erfarenheter. Dessutom besöker vi intressanta saneringsprojekt i hjärtat av England – industrialismens vagga.
I Storbritannien har det hänt mycket de senaste åren inom förorenade områden och de ligger klart före oss när det gäller bedömningar, prioriteringar och åtgärdsmetoder. Lagstiftningen och föreskriven metodik är mer detaljerad och heltäckande och de har också valt sina egna tolkningar av t ex deponidirektivet.
Studieresan ska ses som en möjlighet till kompetensutveckling för var och en som jobbar med efterbehandling samt tillfälle att utbyta erfarenheter om förorenade områden.

Väl mött!
/Arrangörsgruppen

Dokumentation från studieresan

Program (slutgiltigt)
Deltagarlista

Presentationer från seminarier
Dennis Barrie
Lawrence Strong (Obs! 3.5 Mb)

Referat från resan
Sammanställning av utvärderingsenkät