Workshop NV beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden

posted in: Arkiv2

Workshop på remiss: Naturvårdsverkets av vägledning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden

Torsdagen den 26 januari 2006 – WSP, Arenavägen 7 Stockholm – Globen

Syftet med dagen är att lufta de synpunkter på Naturvårdsverkets remissversion av vägledning och beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden som lämnades in den 11 november 2005. Det mesta talar för att verktyget redan nu kommit i praktisk bruk och att det därmed uppstått ett behov att kunna styra upp användningen.

Läs hela inbjudan: Länk
Dokumentation från workshopen: Länk