Studieresa Holland 2006

posted in: Arkiv2

Studie-/utbildningsresa till Holland
29 oktober – 1 november 2006

Under hösten 2006 gjordes en resa för att träffa våra kollegor i Holland!

Holland har sedan 80-talet arbetat aktivt med efterbehandling och sanering av förorenade områden. Såväl lagstiftning rörande markföroreningar och efterbehandlingstekniker har utvecklats de senaste 25 åren.

Kunskapen om efterbehandling och utveckling av nya innovativa tekniker har ökat stort genom nationella program som NOBIS och SKB. Genom erfarenheter som erhållits de senaste 25 åren har lagstiftningen anpassats så att den går i linje med allmän medvetenhet om föroreningar och samhällsutveckling.
Målet med studieresan är att presentera hur lagstiftningen för förorenade områden i Holland har utvecklats och samhällsanpassats samt praktiskt tillämpas av kommunala och statliga organ. För att visa hur olika efterbehandlingsmetoder används i praktiken för att nå uppsatta mål för efterbehandling kommer ett antal efterbehandlingsobjekt att besökas.

 

Dokumentation från resan

A1: Presentation of evolution in Dutch legislation and remediation aims, Mr. Ruud
Cino, Head of the Soil Remediation Department, Ministry of Housing, Spatial Planning
and Environment
A2: Anteckningar från Mr Ruud Cinos presentation, Carl Forsström, Miljöförvaltningen
Göteborg

B1: Presentation of the Project Gasworksite ”Oostergasfabriek Amsterdam”, Marieke
Nonhebel, DHV and Frank van Hage, Municipality of Amsterdam
B2: Riktvärden Oostergasfabriek
B3: Bild Oostergasfabriek
B4: Bild Oostergasfabriek
B5: Bilder från EBH-objekt Amsterdam (OBS 39 Mb)

C1: VOC remediation technology, Marc van Bemmel, Bioclear

D1: Soil contamination on Dutch Railways, Chris van de Meene, SBNS (Dutch Railways
remediation organization)
D2: Beskrivning av SBNS

E1: E-loket, remediation in the city of Groningen, Översättning, Jessica Berg
Schuur, EDP Consult AB

Övrigt:
Final programme Study tour Soil Remediation
Gruppbild
Bild Middag Boom Chicago