Tillsynsspåret 2007

posted in: Arkiv2

Seminarium om tillsynsspåret
Plats: Arenavägen 7 i Johanneshov, Stockholm (WSP:s lokaler vid Globen)

Onsdagen den 14 februari 2007 arrangerade Nätverket Renare Mark ett seminarium om tillsynsspåret. Seminariet vände sig till alla i branschen och var en uppföljning av Höstmötet i Göteborg 2005 då temat var ”Förorenad mark – bekymmer och möjligheter för problemägare”.

Inbjudan: Länk
Program: Länk

Presentationer

Helena Segervall – Länsstyrelsen i Västmanland
Camilla Lindholm – Länsstyrelsen i Västmanland
David Lalloo – Miljöförvaltningen Malmö
Mikael Eriksson – Structor Miljöbyrån

Mikael Lundholm – Fröberg & Lundholm Advokatbyrå
Elisabeth Munck af Rosenschöld – WSP
Hans Nordström – MAQS Law Firm

Åke Eriksson – Golder Associates AB
Anna Fröberg Flerlage – Exploateringskontoret, Stockholms stad