Vårmöte 2007

posted in: Arkiv2

Värdet av en åtgärd – vad är skäligt och rimligt? Eller, Hur kan vi öka värdet av åtgärder?

Nu är det dags att anmäla sig till Renare Marks Vårmöte 2007 som den här gången hålls i Örebro 20-21 mars. I anslutning till vårmötet anordnas en forskardag den 19 mars (se nedan). Den 20 mars kommer även nätverkets årsmöte att hållas.

Presentationer från mötet läggs upp som pdf-filer efter konferensen.

 

Program/handout pdf

Presentationer

DAG 1
A1 – Mårten Bengtsson – Advokatfirman Åberg & Co
A2 – Mia Jameson – SAKAB
A3 – Helena Segervall – Länsstyrelsen i Västmanland

B1 – Magnus Enell – IIIEE och Birgit Flening – Ernst & Young
B2 – Lars Rosén – FRIST, Chalmers Tekniska Högskola

Paneldebatt
Mikael Stark – SGI

C1 – Dietmar Müller – Eurodemo, UBA Österrike
C2 – Martin Erlandsson – IVL
C3 – Krister Honkonen – Fastighetskontoret Göteborg
C4 – John Sternbeck – WSP
C5 – Jaana Sorvari – SYKE, Finland

DAG 2
E1 – Lotta Lind – Sandvik Materials Technology
E2 – Jurate Kumpiene – Luleå Tekniska Högskola
E3 – Gustav Tham – Tveta Avfallsanläggning
E4 – Lotta Sartz – Örebro Universitet
E5 – Tommy Lundgren – SITA Sverige

F1 – Johan Helldén – Johan Helldén AB
F2 – Jan Nielsen – SWECO VIAK
F3 – Tjark Hiusman – DHV Holland

G1 – Sonja Blom – FB Engineering
G2 – Tomas Holmström – Atrax Energi AB

H1 – Yvonne Österlund – Naturvårdsverket

 


Bästa examensarbete 2006
Désirée Nordmark – Luleå Tekniska Universitet
Titel: Stabilisering av CCA-förorenad jord med järnhaltiga tillsatsmedel Länk

 


Omröstning – bästa talare blev Mia Jameson
Resultat

 


Nätverket Renare Marks Forskarmöte

Forskarmöte 19 mars 2007 på Conventum i Örebro – Skäliga och rimliga åtgärder.

Program och abstracts pdf (uppdaterat 16 mars)

Presentationer från forskarmötet

Maria Kallvi – Sandvik
Fredric Engelke – SGI
Maria Larsson / Anna Rotander – MTM Forskningscentrum Örebro Univ.
Kristin Elgh-Dalgren – MTM Forskningscentrum Örebro Univ.
Patrick van Hees – MTM Forskningscentrum Örebro Univ.
Workshop