Studieresa Danmark 2007

posted in: Arkiv2

Studieresa till Danmark 28-30 november 2007.

I november 2007 arrangerade Renare Mark en studieresa till Danmark. Resan genomfördes i samarbete med danska nätverket ATV Jord och Grundvatten. En reseberättelse kan läsas i Nyhetsbrev nr. 4 – 2007. Länk

Inbjudan
Program

Rapport om Höfde 42
Rapport om Kärgården Plantage

Presentationer
Demonstration at Groyne 42 – Alkaline hydrolysis & biodegradationAlkaline hydrolysis & biodegradation
Indkapsling af forurening ved Høfde 42
Demonstrationsprojekt Høfde 42 – Strategi, tidsplan og generelt
Grontmij/Carlbro om Kaergard
Præsentation Hofde 42 (OBS! 18 Mb)
Undersökningar och åtgärdsutredning – Kærgård Plantage