Undersökningsmetoder för förorenade områden 2008

posted in: Arkiv2

Seminarium om undersökningsmetoder för förorenade områden Malmö 6-7 maj 2008

Den 6-7 maj 2008 arrangerar Nätverket Renare Mark och Svenska Geotekniska Föreningen ett seminarium om undersökningsmetoder. Seminariet syftar till att ge ökad kunskap om metoder för undersökning av mark och riktar sig till alla som planerar och genomför undersökningar av förorenad mark. Seminariet även till att stimulera till användning av modern undersökningsteknik i Sverige.

Anmälan senast 31 mars.

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

 


Presentationer från seminariet

Inledning – Maria Sundesten, Golder Associates AB
Dataanalys kopplat till undersökningar – Jenny Norrman, SGI
MIP sondering – Palle Ejlskov, Ejlskov AS
Geoprobe sondering – Anders G Christiansen, Niras AB
Sonic-borrning – Nils Rahm, Golder Associates AB
Geofysiska metoder och loggning av borrhål – Mats Svensson,Tyréns
Framtiden, vad är på gång? – Jenny Norrman, SGI

Sammanställning av gruppdiskussioner