Upphandlingar 2009

posted in: Arkiv2

Seminarium om upphandlingar
Norrköping 5 februari 2009 – Arbetets museum

Den 5 februari 2009 arrangerade Nätverket Renare Mark ett seminarium om upphandlingar i Norrköping.

Seminariet syftade till att belysa och diskutera hur upphandlingar av efterbehandlingsprojekt genomförs/har genomförts och hur upphandlingarna kan göras kostnadseffektiva och med god kvalitet.

 

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

Presentationer från seminariet

Ulla Öhrn – Västerviks kommun
Rikard Setterlid – Advokatbyrån Lindahl KB
Björn Lindbom – Sveriges Geologiska Undersökning
Lars Blomgren – HIFAB
Ulf Wiklund – Tyréns AB
Anneli Liljemark – Golder Associates AB
Sammanställning av workshop