Vårmöte 2009

posted in: Arkiv2


24-25 mars 2009 vid Stockholms Universitet

Temat för Vårmötet 2009 var Hållbar sanering.  Arrangemanget genomförs som ett samarbete med Naturvårdsverkets kunskapsprogram med samma namn, och erbjuder ett unikt tillfälle att få del av dess samlade resultat.

Drygt 80.000 förorenade platser har identifierats genom Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas inventeringar, och därför ökar nu kraven på vetenskapligt välgrundade prioriteringar och kostnads- och miljöeffektiva åtgärdslösningar. Tag del av exempel  på tillämpningar i ett flertal aktuella saneringsprojekt i landet, lär om och debattera hur de nya metoderna och kunskapen bäst kan användas, och om hur de passar in i  Naturvårdsverkets nya vägledningar.

Konferensen lockade 450 deltagare vilket är nytt rekord för Renare Marks arrangemang.


Länk till program

Presentationer från mötet

DAG 1

Efterbehandling i Europa och Sverige
Dominique Darmendrail – BRGM och Scientific Secretary, EU Common Forum
Bertil Grundfeldt – Kemakta Konsult och Nicole
Annika Jansson – Naturvårdsverket
Kerstin Jansbo och Tomas Henrysson – Hållbar Sanering

Hållbar riskbedömning
Marie Arnér – WSP Environmental
Annika Hanberg – IMM, Karolinska Institutet
Annika Åberg – Envinova
Niklas Törneman – SWECO Environment (1)
Niklas Törneman – SWECO Environment (2)
Celia Jones – Kemakta Konsult
Marlea Wagelmans – Bioclear

John Sternbeck – WSP Environmental (1)
Ulf Skyllberg – SLU
Tomas Öberg – Högskolan i Kalmar
Mark Elert och Gabriella Fanger – Kemakta Konsult

Yvonne Olsson och Fredric Engelke – Golder respektive SGI

Bästa examensarbete
Pernilla Regårdh

DAG 2

Hållbara undersökningsmetoder
Elisabet Hammarlund – Golder Associates (1)
Jenny Norrman – SGI (1)
John Sternbeck – WSP Environmental (2)
Dan Berggren Kleja – SLU
Anja Enell – SGI
Ulf Sundqvist – Aqualog
Jenny Norrman – SGI (2)
Elisabet Hammarlund – Golder Associates (2)

Hållbar riskvärdering
Jenny Lindgren – Structor (1)
Yvonne Andersson-Sköld – SGI
Gustaf Sjölund – WSP Environmental
Jenny Lindgren – Structor (2)
Lars Rosén – Chalmers

Hållbar riskkommunikation
Carina Loh – Enviroplanning (1)
Fredrik Lundgren – WSP Environmental
Sten Haage – Strandberg & Haage AB
Carina Loh – Enviroplanning (2)

Hållbara kostnadeffektiva åtgärdslösningar
Jonas Forsman – Vectura
Pär Elander och Thomas Liljedahl – Envipro respektive GZI
Johan Helldén och Peter Englöv – Niras Johan Helldén AB respektive SWECO Environment

Avslutande debatt

 


Vid Vårmötet hölls en omröstning om Bästa talare och resultatet blev följande:

Bästa talare (antal röster)
Sten Haage 28
Anja Enell 15
Lars Rosén 7


Återbud
Avbokning av deltagande i konferensen kan göras fram till 20 februari 2009. En administrativ avgift på 500 kr debiteras för detta. Senare kan inga återbetalningar göras utan uppvisande av läkarintyg. Frågor om bokning och villkor kan ställas till Stockholms universitet, Konferensservice, se nedan.

KONTAKT
För information om bokning, betalning, lokalerna, och måltider mm kontakta Konferensservice Stockholms universitet. E-post: renaremark@konf.su.se, telefon: 08-16 1361, 08-16 19 59, 08-16 22 80
Övriga frågor
Programansvarig: Tomas Henrysson, tomas@conviro.se tel. 0707658548
Utställningsansvarig: Anders Lindström.  E-post: anders.lindstrom@smbe.se, tel. 0703325256.
Mötes koordinator: Thomas Liljedahl. E-post thomas@gzi.se. Tel. 0708770505.
Nätverkskoordinator: Berith Juvonen. E-post: Berith.Juvonen@tyrens.se. Tel. 070-856 35 55