Vårmöte 2010

posted in: Arkiv2

Hur genomför vi de hållbara saneringarna?

23-24 mars 2010 i Norrköping.

Rubriker under konferensen:
– Nya hjälpmedel
– Utveckling av förorenade områden
– Kulturlämningar i förorenade områden
– Exempel på Green Remediation
– Arbete pågår mot hållbar sanering
– Debatt: Hur genomför vi de hållbara saneringarna?

I samband med Vårmötet ordnade vår tematiska avdelning Förorenade Byggnader en workshop dagen efter Vårmötet, den 25 mars på Arbetets museum i Norrköping. Läs mer nedan.

Inbjudan
Program
Deltagarlista
Handlingar till årsmötet

 


 

Presentationer från Vårmötet

Pass A
A1 – Anna Sanell – Miljödepartementet
A2 – Helena Dahlgren – SGU
A3 – Björn Sellberg – Formas

Pass B
B1 – Helena Segervall – Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
B2 – Erika Nygren – Naturvårdsverket

Pass C
C1 – Mikael Åberg – Norrköpings kommun (14Mb)
C2 – Katarina Hogfeldt–Forsberg – Mälarenergi
C3 – Anneli Niva – Fiskeby Board

Pass D
D1 – Anders Kihl – Statoil
D2 – Ann-Kristin Karlsson och Maria Alm – WSP
D3 – Veronica Palm – Arkeolog Kalmar länsmuseum

Pass E
E1 – Lena Torin – Golder
E2 – Niels Ploug – Krüger
E3 – publiceras ej

Pass F
F1 – Kjell Färnkvist – Naturvårdsverket
F2 – Maria Carling – SGI
F3 – Jurate Kumpiene – LTU
F4 – Sören Nilsson-Påledal – SGI
F5 – Peter Englöv – Sweco
F6 – Johanna Åberg

Bästa examensarbete: Sally Johansson – Göteborgs Universitet

 


 

Möteskoordinator Elke Myrhede Vectura 013-363093

 


Konferensen hålls på Louis de Geer – konsert & kongress i Norrköping

Webbplats
Karta

 


 

Workshop
Hållbara saneringar av förorenade byggnader
Norrköping den 25 mars 2010

Nätverket Förorenade byggnader arrangerar en workshop den 25 mars 2010 på Arbetets museum i Norrköping. Generella frågeställningar om förorenade byggnader diskuteras, men vi har två aktuella exempel att utgå från.

Byggnaden ska bevaras: Gasverksbyggnad inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
Hur kan undersökning, riskbedömning och åtgärder utföras för att minimera hälsorisker och energiförbrukning samt undvika fuktproblem? Vilka åtgärder kan vidtas för kulturminnesmärkta byggnader?

Byggnaden ska rivas: Gusums bruk
Hur kan rivningsinventering, avfallsklassificering, omhändertagande och återanvändning av byggnadsmaterial utföras på ett hållbart sätt? Vilka lagar, regler och vägledningar finns?

Anmäl dig senast den 15 februari. Använd samma blankett som till vårmötet när du anmäler dig. (Länk kommer senare!)

Kontakta arrangörsgruppen om du har några frågor: Ann-Kristin Karlsson på WSP (08-688 60 57), Märta Ländell på Geo Innova (013 – 36 30 94) eller Annette Bergelin på Geosigma (08 – 544 98 961).

Välkommen!

Inbjudan