MÖD 2010

posted in: Arkiv2

Prejudicerande domar om efterbehandling av förorenad mark har blivit klara i Miljööverdomstolen under året, med direkta konsekvenser för hela branschen. Hur påverkas Du i Ditt arbete av dessa domar? Nätverket Renare Mark bjuder in till en högaktuell workshop för att tillsammans med miljörättsexperter gå igenom och diskutera domarnas innebörd.

Tid: måndag 2010–11–22
Plats: Sheraton Hotel Stockholm, Tegelbacken 6, Stockholm

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

Presentationer

Inledning – övningsfall

Anders Linnerborg – Setterwalls
Per Molander – Mannheimer Swartling
Rikard Setterlid – Setterlid
Mikael Lundholm – Fröberg & Lundholm
Mårten Bengtsson –  Åberg & co