Markprocesser 2011

posted in: Arkiv2

Forskning om markprocesser med potentiell tillämpning inom förorenad mark

Vilken forskning om markprocesser bedrivs idag? Hur bra är vi inom efterbehandlingsbranschen på att utnyttja resultaten i vårt arbete? På vilket sätt kan nya forskningsresultat påverka bedömningen av risker, och möjliga åtgärder? Hur vill vi att aktuella forskningsresultat tillämpas och vad behöver vi veta mer om?

Nätverket Renare Mark bjuder in till ett spännande seminarium som bland annat kommer att ta upp dessa frågor. Seminariet riktar sig till alla inom efterbehandlingsbranschen med intresse för forskning och utveckling, konsulter och entreprenörer såväl som myndigheter. Ett urval av aktuell forskning om markprocesser, med tyngdpunkt på Sverige, kommer att presenteras. Med forskningen som utgångspunkt diskuteras sedan förhållandet mellan forskningen och branschen. I en avslutande paneldebatt kommer inbjudna gäster, bland annat SGI och Naturvårdsverket, att diskutera vidare kring dagens presentationer och behovet av forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad.

Datum och tid: 2011–02–03, 9:30 – 16:40
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Hemsida: www.piperskamuren.se

Anmälan peter.harms-ringdahl@geosigma.se – anmälningsblankett skickas senast den 14 januari 2011!
Har du frågor är du välkommen att ringa Peter: 0706-66 95 37

Inbjudan

Program

Anmälningsblankett

Abstracts

Magnus Bergknut – Umeå Universitet
Maria Greger – Stockholms Universitet
Niklas Törneman – SWECO
Staffan Lundstedt – Umeå Universitet
Dan Berggren Kleja – SGI
Anja Enell – SGI
Christel Carlsson – SGI
Katarina Björklöf – Finlands miljöcentral

Presentationer

Magnus Bergknut – Umeå Universitet
Maria Greger – Stockholms Universitet
Staffan Lundstedt – Umeå Universitet
Dan Berggren Kleja – SGI
Anja Enell – SGI
Jurate Kumpiene – Luleå tekniska Universitet
Christel Carlsson – SGI
Katarina Björklöf – Finlands miljöcentral
Yvonne Olsson – SGI