Vårmöte 2005

posted in: Arkiv2

Vårmöte 2005 och forskarmöte

”Riskhantering av förorenad mark – Hur gör vi bra riskbedömningar – och får dem accepterade?”

Forskarmöte i Umeå 15 mars. Plats: Umeå Universitet
Vårmöte 2005 i Umeå 16-17 mars. Plats: Umeå Universitet
Årsstämma i Nätverket Renare Mark efter första dagen den 16 mars

Program och abstracts (pdf)
Anmälningsblankett (doc)

Inbjudan och program för forskarmötet 15 mars

Karta över Umeå
Karta över Umeå Universitet – hitta rätt lokaler vid Umeå Universitet


Dokumentation från forskarmötet 15 mars 2005

Program (pdf)
Talare (abstracts – pdf)

Posters (pdf)

Summering av forskarmöte – Ingegerd Ask

Presentationer som pdf-filer

Inledning: Olof Regnell
A1: Peter Starzec
A2: Malin Nordling & Ylva Persson
A3: Sofia Frankki
A4: Erik Björn

B: Moderator Ann-Margret Strömvall
B1: Sven Jonasson
B2: Martin Larsson
B3: Yuliya Kalmykova
B4: Staffan Lundstedt
B5: Sofia Jonsson

C: Moderator Marie Arnér
C1: Bengt Erik Magnusson
C2: Magnus Bergknut
C3: Ann-Sofie Allard
C4: Niklas Ricklund


Dokumentation från Vårmötet 16-17 mars 2005

Program och abstracts (pdf)

Bästa examensarbete 2004 – motivering (pdf) presentation (pdf) exjobbet (pdf)
Ingrid Örlander tilldelas Nätverket Renare Marks pris för Bästa examensarbete 2004 för sitt arbete med titeln ”Chemical Immobilization of Lead by Phosphate and the Stability of the Reaction Product Pyromorphite in Rhizosphere Soil”. Priset tilldelas författaren för ett arbete som på ett systematiskt och förtjänstfullt sätt utreder förutsättningarna för en långsiktig stabilisering av en blyförorening under inverkan av processer i rotzonen. Arbetet innehåller en täckande litteraturgenomgång som kompletterats med försök som visar på både möjligheter och potentiella svagheter med den aktuella metoden. Arbetet är väl avgränsat och koncist redovisat.

Presentationer från mötet som pdf-filer

16 mars
A1: Yvonne Olsson
A2: Marie Arnér & Christer Egelstig

B1: Christa Cornelis
B1: Frank Swartjes

Nyhetspasset

B2: Mattias Öberg
B3: Tomas Öberg
B4: Eilen Arctander-Vik

C1: Nadja Lundgren
C2: Anders Bank
C3: Celia Jones
C4: Maria Paulsson
C5: Torbjörn Johnson

17 mars
D1: Gudrun Bremle
D2: Mikael Eriksson
D3: Martin Peterson
D4: Magnus Liedholm
D5: Mats Aunes
D5: Ingegerd Ask

E1: Sara Selegran
E2: Kjell Andersson & Claes Otto Weme
E3: Johan Asplund & Lena Torin
E4: Anders Friström


 

Naturvårdsverket Sveriges Geologiska Undersökning

Medarrangörer vid Vårmötet 2005 – Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning


Arrangörsgruppen

Thomas Liljedahl – MCN Umeå Universitet – Koordinator
Yvonne Ohlsson – SWECO VIAK – Programansvarig
Staffan Lundstedt – MCN Miljökemi – Nyhetspassansvarig
Gustaf Sjölund WSP – Nyhetspasset
Sara Selegran – Länstyrelsen Västerbotten – Programgrupp
Nadja Lundgren – Tyréns – Programgrupp
Anna-Lena Öberg Högsta – Golder – Programgrupp
Christer Egelstig – JM Bygg – Programgrupp
Lennart Andersson – Scantec Lab – Utställningsgeneral
Kerstin Emsing – Umeå Congress – Arrangörsansvarig