2005

posted in: Region Syd

2005-12-16:
Nätverket Renare Mark Syds möte den 1 december 2005

På NRM Syds möte hos Länsstyrelsen i Malmö angående ”Förorenat grundvatten” den 1 december 2005 deltog ca 45 personer.

Här finns mer att läsa om mötet samt några bilder.
Mötet
Bild 1
Bild 2
Bild 3

Presentationer
Johan Wigh och Karin Jonasson – Länsstyrelsen (OBS! 3 Mb)
Torbjörn Persson – SGU (OBS! 4 Mb)
Helena Branzén och Søren Dyreborg – DGE (OBS! 3 Mb)


Dokumentation från startmötet 1 juni 2005.
Här finns lite noteringar från mötet i en pdf-fil. Länk