2006

2006-11-19:
Renare Mark Öst inbjuder till studiebesök hos ALcontrol i Linköping tisdagen den 16 januari

Efter studiebesöket finns det möjlighet till dryck och förtäring till självkostnadspris på SGI (Statens Geotekniska Institut), som ligger alldeles bredvid.

Anmäl er på e-post till: madde.andersson@norrkoping.se så snart ni kan. Helst före jul, dock senast 10 januari. Meddela om ni följer med på efteraktiviteten! Läs hela inbjudan: Länk


2006-10-02:
Följ med Renare Mark Öst till Svartsjöarna i Hultsfred den 6 oktober

Renare Mark Öst ordnar ett studiebesök till Svartsjöarna i Hultsfred den 6 oktober 2006. Där
kommer vi att få se mudderarbeten av kvicksilverförorenade fibermassor och deponering av
sediment med en speciell teknik.

Avfärd från Linköping klockan 8:00  Hemkomst senast 16:00

Resa sker med buss (om tillräckligt många deltagare anmäler sig) alternativt med egna bilar
(samåkning)

Kostnad: Självkostnad för buss (ca 300 kronor), Lunch till självkostnadspris.
Anmälan till Elke Myrhede (elke.myrhede@geoinnova.se). Av anmälan ska framgå epostadress
och telefonnummer. Anmälan är bindande. Senast 26 september.

Ladda ner inbjudan som pdf.


2006-05-16:
Nätverket Renare Mark Öst ordnar ett studiebesök till Åtvidaberg med rubrik Efterbehandling – Hur blev det?

Där ska vi  få veta mer om hur efterbehandlingen i Bersbo har fungerat. Gruvan med stora mängder gruvavfall efterbehandlades i slutet av 1980-talet.
Vi besöker också centrala Åtvidaberg och får veta hur Åtvidabergs centrala industriområde har efterbehandlats. Torsdag 1 juni är datumet som ni ska boka in.

Inbjudan
Beskrivning av projekten

Styrelsen i Region Öst


2006-03-14:
Nätverket Renare Mark Lokalavdelning Öst inbjuder till Föredrag och årsmöte torsdagen den 23 mars 2006
Plats: SGI i Linköping Tid: 17.00

Dagordning för stämman
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsplan 2006

Läs inbjudan som pdf. Länk

Presentation av Yvonne Andersson Sköld – SGI


 

Dokumentation

2006-02-16:
Nu finns bilder från Renare Mark Östs studiebesök vid den 24 november 2005 vid RGS 90 behandlingsanläggning i Norrköping samt Herrebro f.d. avfallsupplag.

Herrebro (pdf)
RGS 90 (pdf)

2005-11-24:
Studiebesök vid RGS 90 behandlingsanläggning i Norrköping samt Herrebro f.d. avfallsupplag.

Inbjudan och bilder från Herrebro (pdf) och RGS 90 (pdf)

2005-04-28:
Nätverket Renare Mark region Öst inbjuder till ett kvällsmöte den 28 april klockan 16:30 med föredrag och årsmöte. Temat är utveckling av ny teknik och årsmöte. Inbjudan Dagordning föreningsstämma

Presentation: Jordnäsa – Direktmätning av organiska av organiska föroreningar i mark föroreningar i mark av Mats Eriksson från S-SENCE – LiU

2004-10-24:
Nätverksmingel i Linköping 25 oktober 2004! Nätverkets regionala avdelning Öst anordnade mingel kvällen före höstmötet. Läs inbjudan!

2004-09-30:
Inbjudan till studiebesök vid Hälleforsnäs bruk 30 september 2004

2004-02-26:
Första mötet 20040226

Presentation Valdemarsvik – av Envipro vid mötet 2004-02-26