2007

posted in: Region norr

2007-10-19:
Renare Marks Norr tillsammans med Kramfors Kommun bjuder till ett seminarium om Marieberg. Onsdagen, den 7 november kl 09.00–14.30, Dannero travbana

I Marieberg nära Kramfors har sågverksverksamhet pågått i nära 140 år. Redan i mitten av 1940 talet fram till 1970 pågick virkesimpregnering med pentaklorfenol. Spill under verksamheten medförde kontaminering av betydande områden med både PCP och dioxiner. Situationen på Marieberg har utretts sedan 2005, en fördjupad förstudie har presenterats nu i höst.

Anmäl dig med adressuppgifter (faktureringsadress) till Jörg Brücher (jorg.brucher@processum.se). Deltagaravgiften är 220 kr/pers, fika och lunch ingår. Renare Mark skickar faktura.

Läs hela inbjudan med prelimninärt program: Länk


2007-09-14:
Till dig som är medlem i Nätverket Renare Mark

Du finns med på Nätverket Renare Mark sändlista som medlem verksam i norra Sverige. Vår sändlista är gammal. Vill du i fortsättningen få information om NRM-Norr skall du skicka dina kontaktuppgifter till Christian.Maurice@ramboll.se

NRM_norr bjuder till en informell träff den 27/9 där vi vill komma i kontakt med våra medlemmar. Anmäl dig till respektive kontaktperson senaste den 21/9 – 2007 (se bifogad annons).


2007-09-05:
Protokoll från årsmöte 2007-06-04

2007-06-13:
Den 4 juni organiserade Renare Mark Norr ett seminarium tillsammans med MCN.
Ca 40 personer deltog och presentationer från seminariet finns nu under Dokumentation.


Renare Mark Norr inbjuder till årsmöte 2007 samt seminariet:
Toxicitetstester och riskbedömning av förorenad mark

2007-06-04 Umeå Universitet, MA121 (MIT-Huset)

Program och inbjudan

Anmälan till årsmötet och/eller seminariet görs senast den 25 maj 2007 till Christian Maurice Christian.Maurice@ramboll.se