2010

posted in: Region Syd

2010-11-17:
After Work med Renare Mark Syd

Lagom till vintern bjuder Renare Mark Syd in till After Work, även denna gång tillsammans med systerföreningen SGF Syd. Eftersom det är kallt och blåsigt sitter vi inne på Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 i Malmö, den 9 december kl. 17.30.

Ingen anmälan behövs.
Alla är välkomna!


2010-09-30:
Välkomna till Renare Mark Syds seminarium 3 november 2010:

Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten – Möjligheter eller svårigheter till återvinning?

I februari 2010 publicerade Naturvårdsverket ”Handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Handboken är en vägledning som ska underlätta återvinning av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Nätverket Renare Marks regionala avdelning i Syd arrangerar seminariet tillsammans med föredragshållare från NSR, Avfall Sverige, NCC Construction och SWECO.

Plats: NSR, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg. (Välj grinden mellan träden till höger vid infarten, märkt Kontor)
Datum: 3 november 2010
Tid: 13.30-16.00

Anmälan senast 26 oktober till nrm.syd@gmail.com

Läs hela inbjudan och program: Länk

Presentationer

Referat av seminariet

Anders Hedenstedt, Sweco
Peter Flyhammar, Avfall Sverige
Susanne Svegerud, NCC


2010-06-09:
Inbjudan till studiebesök.

Stabilisering av avfall inom kv Renö m fl, i Malmö hamn.

Datum: 29 juni 2010
Tid: 15.00 – 18.00
Plats: Hemsögatans södra sida direkt efter Svartögatan. Svevia har flaggat upp området.

Bakgrund:
Inom fastigheten utför Gatukontoret, Malmö stad, en kemisk och mekanisk stabilisering av deponerade avfallsmassor. Deponin utgörs av ca 3 m hushållsavfall uppblandat med jord, rivningsmassor mm. Stabiliseringen utförs genom skiktvis infräsning av cement efter en föregående sortering av soporna. Syftet med stabiliseringen är att minska den organiska nedbrytningen samt att öka bärigheten.

Efter ett pilotförsök pågår nu sorteringen och stabiliseringen i full skala.

Vid studiebesöket kommer förutsättningarna och utförda undersökningar att redovisas av Tyréns och Malmö Gatukontor medan Svevia och Ramböll beskriver vald metod och de kontroller och uppföljningar som utförs.

Föredragshållarna bjuder på fika.

Repportage

Anmälan, senast 24 juni, till: sgf.syd@gmail.com eller nrm.syd@gmail.com


2010-02-12:
Årsmöte Renare Mark Syd, med föredrag om Alternativa Saneringsmetoder

Onsdagen den 3 februari hos SWECO i Malmö

Program:
Föredrag Niklas Törneman, Sweco, övervakad naturlig nedbrytning
Föredrag Jesper Karlström, MB, in situ sanering av bensinförorenad jord i Malmö oljehamn
Årsmöte

Dagordning
Protkoll årsmöte 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsplan 2010

Presentationer
Niklas Törneman – Sweco
Jesper Karlström – MB Envirotek