Årsmöte och gruvseminarium 16-17 november

posted in: Events, Region norr

Nätverket Renare Mark region Norr inbjuder till årsmöte onsdagen den 16 november på Hotel Nordkalotten i Luleå. Före årsmötet anordnas ett studiebesök på SSAB och möjlighet finns att delta i ett gruvseminarium i samarbete med MCN mfl innan årsmötet.

Vid studiebesöket presenteras SSAB och deras arbete med förorenade områden inom verksamheten, bla erfarenheter från frysmuddring. Vi får också en guidning i produktionen.

MCN, LTU, Ragn-Sells och Ramböll anordnar ett seminarium om gruvavfall den 16-17 november i Luleå. Seminariet tar upp frågor om stabilisering och efterbehandling och miljöaspekter i samband med gruvavfall.

Inbjudan och program årsmöte 2010-11-16
Dagordning årsmöte
Inbjudan till seminarium om gruvavfall
Anmälningsblankett för årsmöte och gruvavfallsseminarium