Årsmöte och seminarium den 16 mars

posted in: Events, Region Mälardalen

I samband med årsmötet inbjuder Nätverket Renare Marks regionala avdelning i Mälardalen till ett seminarium, Eurofins, på Tyréns, den 16 mars 2011

16.30-18.00 Eurofins
Program:
Betong – provtagning av föroreningar tex klorerat men även andra frågeställningar
Betong – återanvändning, kvittblivning, avfall Klorerade ämnen – provtagning och analys passivt och aktivt (EBH i första hand)
Provhantering – provberedning främst metaller

18.00-ca 18.30 Årsmöte

Efter mötet föreslås att de som vill tar en öl/vin på närbelägen PUB!

Anmälningar, senast 11/3, via e-post till anna.frobergflerlage@tyrens.se

Deltagande vid seminariet är kostnadsfritt, för planering och utlägg är anmälan bindande. Adressen är Peter Myndes Backe 16.

Välkomna!