Inbjudan till årsmöte och föredrag om PFOS, perfluorerande ämnen

posted in: Events, Region Öst

Nätverket Renare mark region Öst inbjuder till årsmöte med föredrag onsdagen den 16 feb kl 17.00 på Vectura, Repslagaregatan 4, plan 3, i Linköping.

Vi startar med årsmöte över en macka och öl (brukar ta knappt en halvtimma). Dagordning bifogas.

Sen fortsätter vi med föredrag av Karin Axelström och Per Axelsson (båda Vectura), som arbetat med PFOS, perfluorerade ämnen, i samband med undersökningar och utredningar åt Swedavia. PFOS är ett ämne som har extremt låg ytspänning och därför används bland annat i brandsläckningsskum. Sedan 2009 betraktas PFOS som ett POP (Persistent Organic Pollutant).
Var hittar man PFOS? Vilken påverkan har ämnet på människa och miljö? Hur sprids det? Saneringsmetoder?

Macka och öl till självkostnadspris

Plats: Vectura, Repslagaregatan 4, plan 3 i Linköping, se karta på sista sidan

Anmälan senast den 14 feb till Per Axelsson (per.axelsson@vectura.se)
Frågor? Ring Per (010-484 51 76) eller Ebba Wadstein (010-476 61 77 Hifab)

Årsmötesinbjudan
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsplan 2011