Vårmöte 2008

posted in: Arkiv2

Vårmöte 2008 Kulturens hus, Luleå, 31 mars – 1 april


Vårmötet 2008 – presentationer

Program – slutlig version med abstracts och deltagarförteckning

Artikel i Norrbottens-Kuriren 080401

A1: Nina Cromnier – Miljödepartementet
A2: Erika Skogsjö – Naturvårdsverket

B1: Björn Öhlander – LTU
B2: Lars-Åke Lindahl – SveMin
B3: Lars-Gunnar Karlsson – SGU
B4: Lars-Olof Höglund – Kemakta konsult

B5: Bo Ledin och Åsa Hanæus – GVT AB Falun
B6: Maria Wennström – Länsstyrelsen Västerbotten
B7: Emma Rönnblom Pärson – Boliden
B8: Jan Österbacka – Ekokem-Palvelu Oy
B9: Lucile Villain – Ramböll och Jurate Kumpiene – LTU
B10: Magnus Land – WSP Environmental

Prisutdelningar
Swecos pris inom efterbehandling 2007 tilldelades professor Mats Tysklind, Umeå Universitet och projektledare för MCN.

Nätverkets pris till bästa examensarbete 2007: Kristian Hemström
”Utvärdering av ett laktest för jordar kontaminerade med icke-flyktiga organiska föreningar”

C1: Henrik Forssblad – Rikspolisstyrelsen
C2: Olof Ekström – vinnare av Rambölls pris för bästa examensarbete 2007.
C3: Ann-Marie Fällman – Naturvårdsverket

D1: Fredrik Engelke – SGI
D2: Harald Grip – Tyrens
D3: Tom Heron – NIRAS
D4: Per Elander – Envipro
D5: Anna-Lena Öberg-Högsta – Golder Associates och Jan-Erik Lindström – MB Enviroteknik

E1: Jan Andersson – Jens Pedersen advokatbyrå
E2: Hans Bergman – Ramböll
E3: Linda Jönsson – Svalöv Kommun
E4: Marie Eriksson – Vägverket Produktion

Några tävlingar och lotterier pågick i samband med Näverket Renare Marks Vårmöte i Luleå:
Bästa presentation, Rambölls böntävling eller provtagningsskicklighetstest och Swecos pris inom efterbehandling 2007.

Resultaten hittar du här: Länk


SWECO VIAKs pris inom efterbehandling

SWECO VIAK har instiftat ett årligt pris inom efterbehandling av förorenade områden. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra till nytänkande och utveckling inom branschen. Priset delades ut första gången i samband med Nätverket Renare Marks seminarium och årsstämma den 30 mars 2006 i Uppsala. Priset omfattar 20 000 kronor i form av bidrag till resa i studiesyfte samt ett diplom. Priset gick 2006 till Krister Honkonen och 2007 till Pär Gullbring.

Läs hela utlysningen: Länk


 

Bästa exjobb 2007
Examensarbetet skall ha direkt koppling till förorenade områden/efterbehandling och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv. Prissumman är 15 000 kr samt deltagande vid Vårmötet 2008.

Utlysningen
Kriterier