Workshop Förorenade Sediment 10 november 2010 i Göteborg

10 november höll tematiska avdelningen förorenade sediment ett seminarium om  riskbedömning av förorenade sediment i samband med efterbehandling.

Under förmiddagen kommer olika föredragshållare att ta upp aspekter som berör riskbedömning av förorenade sediment, i synnerhet relaterat till efterbehandling. Några av frågeställningarna som tas upp är bl a provtagningstekniska frågor, bedömningsgrunder för uppmätta halter och annan typ av bedömningsmetodik.

Eftermiddagen ägnas åt gruppvisa diskussioner, som sedan följs upp i helgrupp.

Workshopen vänder sig till alla som arbetar med förorenade sediment eller vill lära sig mer. Arbetet med förorenade sediment är under ständig utveckling och det är därför viktigt att diskutera vilka kunskaper som finns och hur dessa ska appliceras.

Tid: måndag 2010–11–10, 09:00-15:30
Plats: Scandic Crown, Polhemplatsen, Göteborg

Kostnad för medlem i Renare Mark: 800 kr/person exkl. moms
Kostnad för icke medlem: 1 100 kr/person exkl. moms
Anmälan peter.harms-ringdahl@geosigma.se
– anmälningsblankett skickas in senast den 20 oktober 2010.

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

Arkiv