Vårmöte 2011 Sundsvall 13-14 april

posted in: Arkiv2

”Risker i praktiken – bedömningar och åtgärder”


Nätverket Renare Mark firade under Vårmötet 2011 sitt 10-års jubileum. Det var två fullspäckade dagar med duktiga talare, uppträdande av Cirkör Event och goda möjligheter till debatt och mingel. 330 personer deltog och trettio företag och organisationer tog chansen att visa upp sig i med monter i utställningsdelen. Mötet inleddes med mingelkväll där omkring 100 personer deltog och under middagen fyllde vi hela den vackra spegelsalen i Sundsvalls stadshus. Ett fylligare reportage kommer i nästa nyhetsbrev.

Program
Deltagarlista

Handlingar till årsmötet


PRESENTATIONER

A1, Välkomna till Sundsvall – Sverker Ottoson, Sundsvalls Kommun
A2, Nätverket Renare Mark 10 år – Jan-Erik Lindström, Miljö och Teknik AB, och Maria Sundesten, Golder Associates
A3. De statliga aktörernas roller – Erika Skogsjö, NV, Mikael Stark, SGI, Björn Lindbom SGU

B1. Riktvärden vs påvisad exponering – Fredric Engelke, Structor Miljö Göteborg AB
B2. Miljösanering Fagervik och Svanö fd sulfitmassafabrik – Jan Olofsson, Faveo
B3. Handbok för Insitubehandling av klororganiska föroreningar –  Ulf Wiklund, Tyréns

C1. Risk, klimat och osäkerheter vid hydrologisk föroreningsspridning – Georgia Destouni, Stockholms Universitet
C2. Klimat och sårbarhetsanalys Västernorrland – Jan Fallsvik, SGI
C3. Ett exempel på hållbar behandling med tydliga vinster – Erik Bergstedt, WSP
C4. POP/PTS and mobilisation risk by climate change – Roland Weber

D1. Riskreduktion eller källtermsreduktion – Andrew Petsonk, WSP
D2. Prövningar för miljösanering, Fagervik och framtida markanvändning – Stefan Grundström, Timrå kommun
D3. Solrosor eller salix? – Marlea Wagelmans, Bioclear
D4. Tillsyn och dialog -Ett framgångsrikt koncept? – Emma Edfors, Lst Västernorrland
D5. Hållbar sanering av förorenade sediment – Yvonne Ohlsson, SGI, Yvonne Andersson-Sköld, SGI
D6. Arbets- och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden – Lars Barregård, Sahlgrenska Sjukhuset
D7. Krav, ansvar, skälighet och risker utifrån en beställares synvinkel – Nadja Paz, Miljökoordinator, Preem
D8. Is risk assessment sustainable? Videolänk – John Waters, Environmental Resources Management

Bästa exjobb 2010
Utvärdering av respirationstester för bedömning av miljörisker i förorenad jord – Erika Andersson, Umeå universitet

E1.Excavation and alternative technologies – drivers for the choice – Lorenzo Sacchetti, Carus Corporation
E2. 10 years of experience with full scale bioaugmentation – Maurice Hessen, BioclearE.
E3. Alternativa åtgärdsmetoder – förutsättningar för lyckade projekt, Niklas Törneman, SWECO
E4. Alternativ miljöteknik för förorenad mark med pågående verksamhet, Mats Tysklind, UmU
E5. Cementstabilisering av fd deponi– Karin Kockum, Tyréns och Roland Fridh, Malmö Stad

ABSTRACTS

B. Handbok för Insitubehandling av klororganiska föroreningar
B. Miljösanering Fagervik och Svanö fd sulfitmassafabrik
B. Riktvärden vs påvisad exponering

C. Ett exempel på hållbar behandling med tydliga vinster
C. Klimat och sårbarhetsanalys Västernorrland
C. Risk, klimat och osäkerheter vid hydrologisk föroreningsspridning
C. POP/PTS and mobilisation risk by climate change

D. Hållbar sanering av förorenade sediment
D. Prövningar för miljösanering Fagervik
D. Riskreduktion eller källtermsreduktion
D. Solrosor eller salix
D. Arbets- och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

E. 10 years of experience with full scale bioaugmentation
E. Alternativ teknik för förorenad mark med pågående verksamhet
E. Cementstabilisering av fd deponi
E. Excavation and alternative methodes – drivers for the choice
E. Exempel på framgångsrika projekt med alternativa åtgärdsmetoderer

Möteskoordinator var Charlotta Tiberg SLU/SGI