6-8 september – Kurs i Dataanalys, osäkerhet och visualiseringsteknik för förorenad mark med SADA-verktyg

posted in: Kurser och konferenser

6-8 september 2011 i Stockholm

I samband med utredning om förorenade områden finns behov av ett tillförlitligt beslutsunderlag för att välja rätt åtgärder och bedöma konsekvenserna av olika utföranden. Ett användbart verktyg i sådana utredningar är SADA – Spatial Analysis and Decision Assistance, som har utvecklats vid University of Tennessee. SGI inbjuder nu, i samverkan med University of Tennessee, till en kurs i praktisk användning av SADA.

Mer information finns här, eller på SGIs hemsida under Kurser/Kurskalendarium, där också anmälan görs.