Seminarium om hantering av sediment och studiebesök Valdemarsviken

posted in: Arkiv2, Events

Hur hanterar vi sediment? Vad säger lagstiftningen och de vägledningar vi har idag? Hur hanteras sediment i våra grannländer? Vad är egentligen bästa möjliga teknik (BAT) och hur uppnår vi det?

sedimentsemNätverket Renare Mark bjuder in till ett spännande seminarium den 1 oktober som bland annat belyser dessa frågor. Förmiddagen bjuder på en inblick om hur lagstiftningen för hantering av sediment ser ut, vilka vägledningar som finns för hantering av sediment och hur våra myndigheter samordnar sedimentfrågan.  Under eftermiddagen blickar vi ut mot hur hanteringen av sediment sker praktiskt. Exempel på genomförda och pågående projekt presenteras och vi diskuterar kring vad som är bästa möjliga teknik. Se separat preliminärt program. Vi avslutar seminariedagen med mingel och buffé kl.19.00 för de som stannar kvar till studiebesöket till Valdemarsviken.

Presentationer från seminariet den den 1 okt: 
Hantering av sediment, vad säger lagstiftningen? Maria Paijkull (Advokatfirman Vinge)
Myndighetssamverkan och samordning av sedimentfrågor – Yvonne Ohlsson (SGI) och Anna Apler (SGU)
Miljöfarliga ämnen inom havs- och vattenförvaltningen – nya regler på gång Ann-Sofie Wernersson (HaV)
Den grönne manual Lena Holm (Cowi)
Modellering och visualisering av spridnings- och transportberäkningar som en del i beslutsprocessen– Kristina Hargelius (Atkins) Anna Karlsson (DHI)
Praktiska exempel muddringsprojekt Pär Elander (Elander Miljöteknik)
Valdemarsviken – ett saneringsprojekt ur ett beställarperspektiv (Valdemarsviks kommun)

Presentationer från studiebesöket i Valdemarsvik den 2 okt:
Förarbeten: Bakgrund, lokaliseringsutredning, metodval, tillståndspro-cessen (Pär Elander)
Byggledning och Miljökontroll mm (Thomas Örnberg, Lars Blomgren, Annette Källman)
DECs. Muddringsmetod, mottagning och stabilisering vid Grännäs, vattenrening mm (Elke Rombault, Sander Zuubrier, + ang muddringstekniken vem?)

Varmt välkomna!

Program
Inbjudan
Anmälningsblankett