Stockholms stad söker en miljöingenjör/markmiljö

posted in: jobbarkiv

STHLMS_STAD_renaremark_banner
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde.

Exploateringskontoret har ansvar för att förvalta och utveckla stadens mark och det är en beställande organisation. Då målet är att kontoret skall möjliggöra byggnation av 5000 lägenheter per år i Stockholm, innebär detta ett stort antal både små och stora stadsbyggnadsprojekt. Tempot är högt, det är högt i tak, och du jobbar i många av landets mest intressanta och uppmärksammade projekt. Vi söker nu en miljöingenjör till vår avdelning för Miljö och teknik.

Arbetsuppgifter:

Du ska arbeta med bedömning av föroreningar i mark, vatten, sediment och byggnader. Arbetet innebär planering, uppföljning och efterbehandlingsåtgärder. Arbetet innebär även andra miljöfrågor som är kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt. Vi arbetar i projektgrupper och i dina arbetsuppgifter ingår att vara ett expertstöd där du leder och samordnar miljöarbetet från tidiga utredningsskeden till byggskedet. Arbetet innebär kontakter med stadens projektorganisation samt med byggherrar, konsulter och ansvariga miljömyndigheter

Kvalifikationer:

Utbildning:
Du har Teknisk/naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot mark och vatten med särskild kunskap om markföroreningar samt kunskap om övriga miljöfrågor kopplade till exploatering.

Kunskap:
Du har mycket god erfarenhet av att arbeta med föroreningar i mark, vatten och sediment samt övriga miljöfrågor från liknande uppdrag, eller från entreprenad-/konsultbranschen. Du ska ha god erfarenhet av både undersökningar och riskbedömningar av föroreningar. Du ska också ha god kunskap om Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Du ska ha kunskap av att hantera övriga miljöfrågor kopplade till exploatering, som tex grundvattenpåverkan, byggande i vatten, miljöpåverkan i entreprenadskedet etc.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har god kännedom om Officepaketets program.

Kompetens:
Du fungerar väl i grupp såväl som i självständigt arbete, har ett affärsmässigt tänkande och god förmåga att förhandla. Du kan styra och samarbeta med konsulter och entreprenörer och har ett strukturerat arbetssätt.

Övrigt:

Intervjuer kommer påbörjas innan ansökningstidens utgång så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.

Sista ansökningsdatum: 2013-09-15

Läs mer och ansök här!