Seminarium om nya tekniker – Malmö

Renare Mark höll ett heldagsseminarium  den 20 november om både nya innovationer för provtagning och olika åtgärder samt diskutioner om hur vi kan främja ny teknik.

Datum och tid: Onsdag den 20 november 2013, kl. 09:00 – 16.15 (kortpresentationer 09-10)
Plats: Elite Hotel Savoy, Adress: Norra Vallgatan 62

Mer info finns i:
Inbjudan
Program

Kortpresentation nya tekniker

HDI-fältinstrument för screening av halogenererade flyktiga organiska ämnen, Per-Johan Ahlström, Scantec Nordic

In situ-behandling av klorerade kolväten, Nicklas Larsson, Niras

Miljösanering in situ, driven med gas, Wille Hyrkäs Arkil

Jordtvätt med metallåtervinning, Karin Karlfeldt Fedje, Renova

Presentationer seminarium

TUFFO – en möjlighet att söka pengar för teknikutveckling och forskningsprojekt inom förorenade områden, Helena Helgesson, SGI

Teknik och innovationer i efterbehandlingsprojekt finansierade av Naturvårdsverket, Ulf E Andersson, Naturvårdsverket

Teknikutveckling ur beställarperspektiv – så arbetar Teknikföretagen Carla Schön (Electrolux)

Provtagning med geoprobe och MIHPT-sond Christian Buck, Per Samuelsson (Cowi)

Mikrobiella provtagningstekniker Helena Branzén (SGI)

Biologisk behandling av icke genomsläppliga jordar med hjälp av elektrokinetik Charlotte Riis, (Niras)

Metallkatalyserad reduktion av klorerade kolväten – Maud Söderberg (Golder Associates)

On-sitebehandling, jordtvätt, Marie Eriksson, Agneta Milton (Svevia)

Organiska syror från lakvatten för sanering av jord Anders Kihl (Ragn-Sells)