Vårmötet 2014, 1-2 april i Jönköping

Temat för Vårmötet 2014 var – ”Hållbar stadsutveckling – hur ska staden växa?”

Dokument från årsmötet finns att ladda hem här

Här är hela programmet och nedan är presentationerna från Vårmötet 2014 i pdf-format.

Presentation från Studiebesöket – Håkan Wennerberg (Sweco)

”Några ord från de centrala myndigheterna- teknikutveckling och
hållbarhet” – Carl-Mikael Strauss (NV), Mikael Stark (SGI) och Klas Arnerdal (SGU)

Hållbar stad-visionär: Jönköping förr och nu – Calle Sanglert (Länsstyrelsen Jönköping) och Niklas Ögren (Jönköpings kommun)

Fysisk planering av förorenade områden – vägledning om hur man kan gå till väga -Henrik Svensson (Länsstyrelsen Jönköping) och Elisabeth Omsäter (Länsstyrelsen Östergötland)

Markmiljöfrågor inför detaljplanläggning av Skårdal Skans, Ale kommun -Ingela Forssman (Sweco)

Masshantering i vatten, Projekt Slussen – John Sternbeck (WSP)

Marieholmsförbindelsen – vad gör vi med all lera? – Niklas Edvinsson (COWI)

Bästa examensarbete 2013

Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden (Naturvårdsverket tillsammans  med Sweco)

SCORE: Ett verktyg för multikriterieanalys för utvärdering av saneringsåt – gärders hållbarhet – Lars Rosén (FRIST, Chalmers)

BALANCE 4 P – Jenny Norrman (Chalmers)

Om ekosystemtjänster– Theresa Weber-Qvarfort (Länsstyrelsen Gotland)

Miljöcertifieringssystem och Sveriges första BREEAM Excellent – Johanna Millander (COWI)

Grönska i förtätad stad – exemplet Krokslätts fabriker – landskapsarkitekt Camilla Wenke (Ramböll)

Stadsodling – möjligheter och risker – Karin Persson (Länsstyrelsen Skåne) och Linnea Wettermark (Odla i stan)