Kurs: Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter – SGI Linköping

posted in: Kurser och konferenser

Kursen som hölls den 3 december blev fullbokad. SGI arrangerar kursen igen!

Laktester – miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter, Linköping 21 januari 2013

Laktester används allt oftare för att miljöbedöma olika fasta material som ska deponeras, användas eller efterbehandlas. Med utgångsgpunkt från EG-direktivet om deponering av avfall har nationella värden för avfall fastställts (NFS 2004:10). Gränsvärdena för deponering av avfall bygger på hur mycket föroreningar som lakas ur avfallet. På kursen ges en introduktion av standardmetoder och en demonstration av olika laktester.

Resultat från laktester kan också användas som underlag vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen ger exempel på vilka tester, som är lämpliga att använda för att uppskatta platsspecifik utlakning.

Laktester rekommenderas också som lämpliga verktyg för miljökaraktärisering av byggprodukter. På kursen går vi igenom rekommenderade testmetoder för bestämning av halter och utlakning.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.


Kursledare:      
Anja Enell, Cecilia Toomväli och David Bendz, SGI

Tid:                      21 januari 2014, kl 09.00-16.30

Plats:                  Statens geotekniska institut, Olaus Magnus väg 35, Linköping
Avgift                  4500 kr


Mer information om kursen finns här!

Anmälan görs på SGIs webbplats, www.swedgeo.se, under ”SGI:s aktuella kurser och konferenser”, senast den 20 december 2013.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.