Kemakta Konsult söker erfaren projektledare

posted in: jobbarkiv

kemakta

Kemakta är ett personalägt konsultföretag som specialiserat sig på miljöriskanalys. Företaget startade 1975 med frågor kring slutförvar av kärnavfall och har sedan 1980-talet arbetat med kemiska miljörisker och miljöpåverkan av förorenande ämnen i mark, luft och vatten.

Vi söker nu en erfaren projektledare för utredningar av förorenade områden.

Läs mer och ansök på vår hemsida.